Có được trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp?

Gia đình tôi được giao đất ruộng ở Sơn Lôi, Bình Xuyên. Đất có sổ đỏ được cấp năm 2000, thời hạn sử dụng đến năm 2013, xã không gia hạn thêm thời hạn sử dụng và cả thôn vẫn canh tác bình thường; mục đích sử dụng ghi trên sổ đỏ là "nông nghiệp".

Từ năm 2015, gia đình đã trồng cây lâu năm, cụ thể là bàng trên thửa đất này nhưng chưa xin chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện nay, thửa đất được lấy vào dự án giải phóng mặt bằng.

Xin hỏi, tôi có được phép trồng cây lâu năm trên đất ghi mục đích sử dụng "nông nghiệp" không? Có cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Ngoài ra, khi bồi thường GPMB theo cây trồng thì có được tính theo giá trị thực của cây trên thị trường không?

 

Có được trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp?
 

 

Hình minh họa

Nguyễn Nhiên (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, tại Điều 170 Luật đất đai quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: “Sử dụng đất đúng mục đích,…”;

Tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: “Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm,…”;

- Điều 52 Luật đất đai: Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”.

Ngoài ra, chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang các mục đích khác phải được HĐND tỉnh chấp thuận (dưới 10 héc ta),…

Câu hỏi chưa nêu cụ thể loại đất đã được cấp Giấy chứng nhận năm 2000; tuy nhiên cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đất ruộng chia cho dân là đất trồng lúa. Nếu là đất lúa theo hồ sơ địa chính, thì việc xin chuyển mục đích sử dụng đất như bà đề nghị thuộc trường hợp phải xin phép, thẩm quyền quyết định thuộc UBND huyện Bình Xuyên.

Đề nghị bà liên hệ UBND huyện Bình Xuyên để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật nếu có nhu cầu. Hiện trạng bà đang sử dụng vào mục đích trồng bàng (cây lâu năm) là chưa phù hợp quy định tại Điều 170 Luật Đất đai 2013.

Về vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đấtTại khoản 2 Điều 92 Luật đất đai quy định về các trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: “2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”.

Thực tiễn nếu nhà nước thu hồi đất, tùy trường hợp cụ thể sẽ được xem xét, hỗ trợ theo quy định pháp luật đất đai hiện hành và theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021.

Phương Vũ