Rà soát toàn diện các dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ninh

Rà soát toàn diện các dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Ninh

Theo Quảng Ninh điện tử, ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Được biết, trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thu hồi, hủy bỏ trên 110 dự án chậm tiến độ, quá thời hạn nghiên cứu, không phù hợp với quy hoạch lớp trên, trong đó, đã thực hiện thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ 13 dự án do Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên triển khai nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2019 là 1 dự án, năm 2020 là 3 dự án, năm 2021 là 6 dự án và năm 2022 là 3 dự án.

Theo Báo cáo số 161 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tính đến ngày 18/4/2022, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên chỉ còn có 5 dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 1 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư.

Đối với 4 dự án đã triển khai đầu tư, xây dựng trên địa bàn TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư dự án, xác định lại trữ lượng giá trị rừng tại thời điểm thu hồi, rà soát hiện trạng đất đã được giao, cho thuê để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (tiền sử dụng đất và tiền thuê đất)...; không để thất thoát ngân sách nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân và lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét trách nhiệm của sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và chưa xử lý, khắc phục dứt điểm các nội dung kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

 

Đối với dự án Khu đô thị mới Ninh Dương, TP Móng Cái (giai đoạn 1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Móng Cái và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, thủ tục liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện thu hồi, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi, gây lãng phí nguồn lực đất đai và tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", thất thoát ngân sách nhà nước, gây khiếu kiện trong nhân dân...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện rà soát, thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt (hoặc đề xuất thu hồi, hủy bỏ, chấm dứt những nội dung vượt thẩm quyền) đối với 5 dự án Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên đang nghiên cứu mà đã được giao lại cho các sở, ngành, địa phương thực hiện và đang đề xuất thủ tục đầu tư.

Nam Anh

Theo Nhịp sống kinh tế